BKS BOXER CLUB

BKS BOXER CLUB

Displazija kukova  i spondiloza

Bokseri ponekad mogu da boluju od određenih oboljenja lokomotornog aparata, naročito dispalzije kukova i spondiloze kičmenog stuba.

BK BKS-a  svojim članovima omogučuje da kontrolišu navedena oboljenja i rezultate istih zvanično unesu u rodovnike. Da bi se ovo ostvarilo potrebno je da se prati   protokol naveden u nastavku ovog teksta. 

Veterinar teba  obaviti snimanje  prema preporukama sadržanim u ovom protokolu, popuniti obrazac za prijavu i priložiti potrebne radiografske snimke.

Zahtev za dijagnozu potrebno je  poslati na  adresu Veterinarskog fakulteta u Bosni i Hercegovini, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo (kontakt osoba doc.  Denis  Čamo) 

Potebna dokumentacija:

Obrazac za prijavu  pravilno popunjen.

• Radiografske slike potrebne za svaku pretragu .

• Fotokopija rodovnika  na kojoj se vide svi podaci . 

PRAVILA ZA PRAVNO PROVOĐENJE  RADOGRAFSKE PROCJENE  DIPLASIJE KUKOVA  (HD) I SPONDILOZE (SP) 

1. Životinja mora biti najmanje 1 godinu stara .

2. snimak mora biti dobrog kvaliteta  (prihvatljivi su digitalni snimci kao i rentgenski snimci  formata  40X30).

Priprema životinje za radiografsko snimanje zahtijeva  duboku sedaciju ili opću anesteziju životinje. 

- Displazija kukova (HD):  Pas treba biti uslikan u ventro-dorzalnom položaju, a snimak mora   biti savršeno simetričan i obuhvatiti ceo kuk, femur, ta koljeno i početak tibije. Pored simetrije kukova, važno jeda oba femura budu paralelna i da patele budu centralno postavljene.

- Spondiloza (Sp): Potreban je latero-lateralni snimak  koji uključuje sve torakalne, lumbalne i sakralne pršljenove. Ako to nije moguće na jednom snimku, potrebno je napraviti dva preklapajuča snimka. 

3. Za identifikaciju rentgenskog snimka biće prihvaćeni samo oni koje sadrže na snimku broj mikročipa prisutan u vrijeme slikanja (metalna slova ili sličan sistem ). Drugi načini identifikacije snimka neće biti prihvatljivi za ocjenu. 

4. Radiografski pregled treba da potvrdi ili isključi prisustvo displazije kukova ili spondiloze, procenjujući različite ocjene stepena promjena i to kao A, B, C, D, E kod procjene kukova, te i 0, I, II, III, IV kod procjene  spondiloze. Psi koji imaju ocjenu kukova D ili E, ili  spondilozu III ili IV  ne preporučuju se za ugoj.

5. Da bi se pristupilo procjeni neophodo je da budu dostavljeni:

a) Radiografske slike odgovarajuče snimljene  i identifikovane.

b) Ispravno popunjen obrazac .

c) Kopija rodovnika i dokaz o uplati .

6. Poslani radiografski snimci ne smiju biti stariji  od 6 meseci  u momentu procjene 


Preuzmite  formular hip-displaziju Hip-Dysplasia-Form.pdf

Preuzmite formular spondiloze:    Spondy-Form.pdf